BuitenEnZo is een veilige, sfeervolle plek om zinvol de dag door te brengen, te leren en jezelf te ontwikkelen.

Bij ons kun je bezig  zijn in een natuurlijke omgeving, samen werken met collega’s,  jezelf (beter)  leren kennen,  je kwaliteiten ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren.

BuitenEnZo is overtuigd van de kracht en heilzame werking van de natuur. Buiten zijn, bezig zijn met plant en dier, letterlijk in beweging komen hebben een positief effect op de gezondheid en welbevinden van de mens. Natuurlijk betekent voor ons ook aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de verschillende individuen, uitgaan van kracht en mogelijkheden, in plaats van ziekte en beperking. Tot slot staat “natuurlijk” ook voor “gewoon”; doen wat je zelf kunt, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving waar het kan. Niet overvragen, maar ook niet betuttelen.

De kracht van BuitenEnZo zit in het totaalplaatje; de veilige, kleinschalige omgeving, de dieren en tuin, de ligging aan de bosrand, de vaste begeleiders, de teamgeest, het gevarieerde aanbod van activiteiten en benodigde professionele begeleiding, zowel groepsgewijs als individueel.

Wij werken met mensen met een hulpvraag en begeleidingsbehoefte, vanaf 16 jaar. Mensen die moeite hebben om in de huidige maatschappij een passende plek te vinden. Ons team bestaat niet uit een doelgroep, maar uit een mix van verschillende mensen. Dit zorgt ervoor dat we allemaal verschillende kwaliteiten hebben, waar we elkaar ook in kunnen ondersteunen en aanvullen.